ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Krom (Cr+6)'a Maruz Bırakılmış Ceratophyllum demersum L.' un Biyolojik Cevabı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 163-171

Keywords : Ceratophyllum demersum; krom; büyüme oranı; lipid peroksidasyonu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Krom (Cr), endüstrideki yaygın kullanımı nedeniyle ciddi bir kirletici durumuna gelmiştir. Özellikle Cr+6 formunun Cr+3 formundan daha toksik olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sucul bir bitki olan Ceratophyllum demersum L.'nin Cr+6' ya karşı oluşturduğu biyolojik cevabın incelenmesi amaçlanmıştır. C. demersum örnekleri 6 gün boyunca 1, 5 ve 10 mM Cr (K2Cr2O7)'a maruz bırakılmıştır. Cr akümülasyonu, bitki büyümesi, lipit peroksidasyonu, iyon kaçışı, fotosentetik pigmentasyon, protein ve prolin içeriğinin konsantrasyona bağlı değişimleri incelenmiştir. C. demersum'un önemli miktarda Cr'u akümüle edebildiği belirlenmiştir. En yüksek Cr konsantrasyonu, 10 mM Cr uygulamasında 19.6 mmol g-1 (kuru ağırlık) olarak bulunmuştur. Genel olarak, Cr akümülasyonuna karşı C. demersum büyüme oranı ve fotosentetik pigmentasyonda azalma; iyon kaçışı, lipit peroksidasyonunda ise artış ile cevap vermiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, sucul bitkiler kullanılarak kirletilmiş suların arıtımı çalışmaları için faydalı olabilir. Anahtar kelimeler: Ceratophyllum demersum, krom, büyüme oranı, lipid peroksidasyonu Biological Responses of Ceratophyllum demersum L. Exposed to Chromium (Cr+6) Due to its widespread industrial use, chromium (Cr) has become a serious pollutant. In particular, the hexavalent form of the metal, Cr+6, is considered a more toxic species than the Cr+3 form. The objective of the present study is to investigate biological responses of Ceratophyllum demersum L., which is an aquatic plant, against chromium exposure. C. demersum samples were exposed to 1, 5, and 10 mM of Cr (K2Cr2O7) for 6 days. The accumulation of Cr, plant growth, lipid peroxidation, ion leakage, photosynthetic pigmentation, protein and proline content was examined depending on concentration changes. It was determined that C. demersum could accumulate considerable amounts of Cr. The highest Cr accumulation value was observed as 19.6 mmol g-1 (dry weight) at 10 mM Cr application. In general, growth rate and photosynthetic pigmentation decreased as a response to Cr accumulation whereas ion leakage, lipid peroxidation increased. The findings of the present study may be useful for phytoremediation of polluted water using aquatic plants. Key words: Ceratophyllum demersum, chromium, growth rate, lipid peroxidation

Last modified: 2017-08-02 17:55:03