ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

M(1,6-HEXANEDİTHİOL)Ni(CN)4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn)

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 50-56

Keywords : Moleküler Spektroskopi; Kırmızıaltı Spektroskopisi; Hofmanntipi Bileşikler; 1; 6-Hexanedithiol (1; 6-HDT);

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, genel formülü M(1,6-Hexanedithiol)Ni(CN)4 (M = Ni, Cd, Co, Mn ve Zn) olan Hofmann-tipi bileşikler kimyasal yollardan ilk kez elde edildi. Elde edilen bileşiklerin kırmızıaltı spektrumları, 4000 cm-1- 400 cm-1 bölgesinde kaydedildi. Spektrumların incelenmesi, bileşik yapılarının │M-Ni(CN)4│∞ polimerik tabakalardan oluştuğunu ve ligand molekülünün, kare düzlemsel yapıdaki metal atomlarına kükürt atomlarından bağlandığını göstermektedir.

Last modified: 2017-09-08 22:19:50