ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Paul İyon Tuzağında Tek İyon Dinamiği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 106-115

Keywords : Elektrostatik iyon tuzağı; iyon dinamikleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, iyonları elektrostatik tuzaklamaya dayalı Paul tuzağı içindeki iyon dinamikleri incelenmiştir. Paul tuzağı DC ve AC gerilim kombinasyonu ile kuadrupol elektrotların beslenmesi temeline dayanmaktadır. İyonların tuzaklanmaları için Mathieu diferansiyel denkleminin kararlılık sınırları içinde kalanboyutsuz Mathieu parametreleri kullanılması gerekir. Tek iyonun üç boyutta hareketi kuadrupol tuzak içinde simülasyon programı yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca hexapol katkıların tuzak içerisinde iyon salınımlarını nasıl değiştireceği incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Elektrostatik iyon tuzağı, iyon dinamikleri Single Ion Dynamics in Paul Ion Trap Abstract: In this study, ion dynamics in a Paul trap which is based on an electrostatic trap has been investigated. Paul trap is based on feeding of quadrupole electrodes with combination of DC and AC voltage. To achieve trap the ion, Mathieu stability parameters that are inside the stability criteria of Mathieu differential equation is used. Three dimensional motions inside the quadruple trap of single ion have been examined by a simulation code. Furthermore how ion oscillation is changed by hexapole contribution is investigated. Key words: Electrostatic ion trap, ion dynamics

Last modified: 2017-09-08 22:23:38