ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Yapıdaki Organik Patlayıcı Maddelerin LC-MS-MS ile Belirlenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 95-106

Keywords : LC-MS-MS; Patlayıcı; TNT; Patlayıcı Kalıntıları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Terör olaylarında kullanılan patlayıcı maddeler ve bu maddelerin analizi adli bilimlerde büyük önem taşımaktadır. Patlayıcı maddelerin başarılı bir şekilde analizi soruşturmayı aydınlatma açısından ve kişilerin yargılanması açısından önemlidir. Patlama olaylarında; patlamadan ele geçirilen orijinal haldeki patlayıcı maddelerin analizlerinin yansıra patlama sonrası bulgularda patlamadan kalan patlayıcı madde kalıntılarının tespiti olayın büyüklüğüne göre oldukça güçtür. Patlayıcı düzeneklerini patlamadan imha etmenin yanında bu düzenekleri hazırlayan veya bu patlayıcılarla temas eden kişilerin tespiti de büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışma ile patlama sonucu çok düşük miktarda olduğu değerlendirilen organik patlayıcı madde kalıntıları ve gerçek patlama olayından alınan farklı özellikteki bulguların LC-MS-MS cihazı ile tespit edildi. Anahtar Kelimeler: LC-MS-MS, Patlayıcı, TNT, Patlayıcı Kalıntıları Identification of Organic Explosives Which have Different Structures by LC-MS-MS Abstract: The explosives used in terrorist incidents and analysis of these materials is of great importance in forensic science. Analysis of explosives successful in terms of investigation and prosecution of persons in terms of lighting is important. Explosion in the events; explosion of explosives seized analyzes Plus, the original state after the explosion explosions explosive remnants of findings in the detection of residues according to the size of the event is quite difficult. Besides destroying the explosive device explosion while preparing this mechanism or the detection of explosives in contact with people who are also of great importance. Studies of the explosion, which is considered very low amount of organic explosives explosion event condition and the actual findings with different characteristics from the LC-MS-MS instrument was determined by. Keywords: LC-MS-MS, Explosives, TNT, Explosive Residues

Last modified: 2017-11-16 22:07:11