ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Isparta İl Merkezindeki İş Yerlerinde Atmosferik Radon Ölçümleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 62-74

Keywords : Isparta; iş yeri; radon gazı; nükleer iz dedektörü; yıllık etkin doz eşdeğeri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, Isparta il merkezinde bulunan iş yerlerindeki (kamu binaları hariç) ilk atmosferik radon ölçümleri sunulmaktadır. Kış mevsimine ait ölçümler, 43 günlük bir süre boyunca, CR-39 nükleer iz dedektörleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dedektörlerin analizi sonucu, şehir merkezinde bulunan iş yerlerindeki bina içi radon yoğunluğunun 90 Bq/m3 lük bir standart sapma ile 144 Bq/m3 lük bir aritmetik ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. 30 iş yerinde gerçekleştirilen ölçümlere göre; dedektörlerin %37 sinin 100 Bq/m3 den düşük, %43 ünün 100-200 Bq/m3 arasında ve %17 sinin 200 Bq/m3 den yüksek konsantrasyonlar kayıt ettiği bulunmuştur. Tüm ölçüm sonuçları, TAEK'in (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun) limit seviyesinin altındadır. Buna ek olarak, bu iş yerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri yıllık dozlar, günlük 8, 10 ve 12 saat çalışıldığı göz önüne alınarak tahmin edilmiştir. Bu çalışmanın limitleri dahilinde, radona maruz kalınması nedeniyle bu iş yerlerinde alınacak minimum yıllık dozun 0,6 mSv ve alınacak en yüksek dozun 6,5 mSv düzeyinde olduğu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Isparta, iş yeri, radon gazı, nükleer iz dedektörü, yıllık etkin doz eşdeğeri Atmospheric Radon Measurements in Workplaces at Isparta City Centre Abstract: In this study, first atmospheric radon measurements have been represented for the workplaces other than public buildings located at Isparta city centre. The measurements were performed by using CR-39 nuclear etched track detectors for a period of 43 days in winter season. The analyses of the detectors revealed that, the arithmetic mean of indoor radon for the workplaces at the city centre is 144 Bq/m3 with a standard deviation of 90 Bq/m3. According to the measurements done for 30 workplaces, 37% of the detectors recorded the radon concentrations lower than 100 Bq/m3 while 43% of them measured between 100 and 200 Bq/m3, and 17% of the measurements were higher than 200 Bq/m3. All measurement results were lower than the limit value of TAEK (Turkish Atomic Energy Authority). Additionally, the annual doses might be taken by the workers in those work places were estimated by considering daily working times of 8, 10 and 12 hours. Within the limitations of this study, it was found that the minimum annual dose received due to radon exposure in those workplaces is 0.6 mSv and the maximum value is 6.5 mSv. Key words: Isparta, workplace, radon gas, nuclear etch detector, annual effective dose equivalent

Last modified: 2017-11-16 22:07:11