ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Fabry Perot Tayfölçeri ve Dört Galaktik Hα Ölçümleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 75-86

Keywords : Yıldızlararası ortam; HII bölgeleri; gezegenimsi bulutsular; Fabry-Perot tayfölçerleri; DEFPOS;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışma dört farklı iyonize olmuş hidrojen kaynağından (NGC281, NGC6992, NGC7000 ve NGC7635) Hα (=6563Å) alınan tayf çizgilerini vermektedir. Gözlemlerimizde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) bulunan RTT150 teleskopunun (f/48) coude çıkışına yerleştirilen DEFPOS Fabry-Perot tayfölçeri kullanılmıştır. Tayfölçer ile birlikte 2048x2048 piksel boyutlu termoelektrik (TE) soğutmalı Andor iKon-L CCD görüntüleme kamerası kullanılmıştır. Tayfların parlaklık kalibrasyonu için NGC7000 bulutsusundan (2000=20h58m04s.0, δ2000=+44◦35′43′′.0) 4 açı dakikalık bölgesinden alınan tayflar kullanılmıştır. Tüm verilerin parlaklık, yarı genişlik (FWHM) ve LSR’a göre hız değerleri belirlenmiştir. Elde edilen tüm kaynakların hız ve yarı genişlik değerleri literatürde verilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Yıldızlararası ortam, HII bölgeleri, gezegenimsi bulutsular, Fabry-Perot tayfölçerleri, DEFPOS Fabry Perot Spectrometers and Four Galactic Hα Observations Abstract:This work presents H (=6563Å) spectral lines from four different ionized sources (NGC281, NGC6992, NGC7000 ve NGC7635) was used. The DEFPOS Fabry-Perot spectrometer, located at the f/48 coude focus of the RTT150 telescope at TUBITAK National Observatory (TUG) in Antalya/Turkey, was used in our observations. A new 2048x2048 Andor iKon-L CCD imaging camera with TE cooling has been used along with the spectrometer. For intensity calibration of the data, we used spectral lines obtained from NGC7000 emission nebula (2000=20h58m04s.0,δ2000=+44◦35′43′′.0) with FOV of 4arcmin. We determined values of the intensity, the full weight half maximum (FWHM), and the radial velocity with respect to LSR for all data. The line width and radial velocity values obtained from our data were compared with early results from literature and these results were seen to be in close agreement with them. Key words: Interstellar medium, HII regions, planetary nebulae, Fabry-Perot spectrometer, DEFPOS

Last modified: 2017-11-16 22:14:42