ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВІД СТИЛЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДО СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ: ГЕНЕЗА УЯВЛЕНЬ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Social and behavioral sciences» Category "B" (Vol.3, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 98-115

Keywords : стиль прийняття рішень; стильові характеристики особистості; рішимість особистості; мультидимензіональна шкала рішимості.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито структуру й стильові характеристики особистості професіонала, який приймає життєві рішення. Розглянуто основні складові теоретичного конструкту стилю: психологічна система прийняття життєвих рішень, стратегія вибору й прийняття рішень, система властивостей особистості. Виділено методологічні підстави й обґрунтовано сучасний напрям – вивчення стилю прийняття рішень особистістю. Наведено результати прикладних досліджень у вітчизняній і зарубіжній психології з вивчення стилю прийняття рішень у різних умовах індивідуальної й професійної діяльності. Розглянуто nпідґрунтя для класифікації стилів прийняття рішень, їх зв'язок із системою nособистісних характеристик, що їх супроводжують. Обґрунтовано доцільність використання рішимості особистості як альтернативи одновимірним і двовимірним основам класифікації стилів. Наведено сучасне трактування рішимості – інтегральної властивості особистості. Визначено теоретичне підґрунтя багатовимірної моделі рішимості особистості в ситуації вибору. Описано континууми (полюси; додатні і від'ємні) кожного показника рішимості: стрімкості, ризикованості, толерантності до невизначеності, передбачливості, рефлексивності, розсудливості, спонтанності, гнучкості, авантюрності, асертивності, незалежності й догматичності. Показано можливі сфери використання мультидимензіональної шкали рішимості в практиці професійного консультування.

Last modified: 2017-11-28 21:48:59