ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО ВИШУ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Social and behavioral sciences» Category "B" (Vol.3, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 116-130

Keywords : психологічний відбір; професійний відбір; професійно важливі якості; психограма; індивідуальна освітня траєкторія.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено найважливіші професійно-психологічні характеристики психолога. Обґрунтовано доцільність проведення психологічного відбору претендентів на навчання за напрямом підготовки «Психологія» у класичних, педагогічних університетах та можливість його реалізації у межах чинної нормативної бази. Проаналізовано практики психологічного відбору в українських і закордонних вишах. Запропоновано чотири моделі психологічного відбору майбутніх психологів, визначено основні принципи його проведення.

Last modified: 2017-11-28 21:50:53