ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2012-2026

Keywords : Eski Uygur Türkçesi; birleşik eylem; birleşik fiil; tasvir fiilleri; yarı tasvir fiilleri.;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Eski Uygur Türkçesi Dönemi eserlerinde birleşik fiiller sık kullanılmıştır. Bu birleşik fiiller isim + yardımcı fiil veya fiil + zarf-fiil eki + fiil kuruluşundadır. Bu kuruluşlardan fiil + zarf-fiil eki + fiil kuruluşunda, Türkçenin diğer tarihî devirlerinde asıl fiil olarak karşımıza çıkan pek çok fiilin Eski Uygur Türkçesi Dönemi eserlerinde kuruluşta yer alan birinci fiilin anlamına katkı yapan bir yardımcı fiil fonksiyonunda olduğu görülmüştür. Bu kuruluşta asıl tasvir fiilleri kullanıldığı gibi yarı tasvir fiilleri de sık kullanılmıştır. Bu çalışmada birleşik fiil kavramı üzerinde kısaca durularak Eski Uygur Türkçesi Dönemi eserlerinde kullanılan tasvirî fiiller ve bu birleşik fiiller içerisinde saygı bildiren tasvir fiilleri örneklerle incelenecektir.

Last modified: 2018-01-19 16:05:21