ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım)

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2080-2113

Keywords : Âşık Garip; Garip ve Senem Şah; Çağatay Türkçesi; Gunnar Jarring; Uygur Türkçesi;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Garip Senem Şah Hikâyesi Anadolu ve Türkistan'da asırlar boyu söylenegelmiş ve bugüne kadar ulaşmıştır. Hikâyenin bu denli sevilip benimsenmesi, Türk dünyasının değişik bölgelerinde farklı varyantların oluşmasına neden olmuş, bunlar zaman zaman yazıya geçirilmiş, hatta bu metinler üzerinden tiyatro, opera, bale ve dramlar düzenlenmiştir. Hikâyenin Türkmenistan, Özbekistan, Karakalpak, Kabardin, Karaim, Kazan, Uygur hatta Gürcü ve Ermeni varyantları da bulunmaktadır. Bu çalışmada İsveçli müsteşrik Gunnar Jarring'in 1982 yılında Literary Texts From Kashgar adlı eseri içinde yayımladığı Çağatay Türkçesiyle yazılmış Gharip Sannam Shah hikâyesinin dil özellikleri incelenmiştir. Çalışmada dil incelemesinin yanı sıra metnin çevriyazısını ve Türkiye Türkçesine aktarımını da içermektedir. Metin kurulurken Batur Erşednov'un 1984 yılında Bulak dergisinde Garip ve Senem adıyla yayımladığı Uygur Türkçesi nüshasıyla karşılaştırmalar yapılmıştır.

Last modified: 2018-01-19 16:07:44