ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2114-2121

Keywords : Süheyl ü Nevbahâr; Tarama Sözlüğü; tarihî metinler; boyla- fiili ve anlamları;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tarihî metinler zengin kelime, deyim, atasözü, söz kalıbı vb. dil malzemesi içerir. Ayrıca tarihî metinler dilin gelişimine ve kendi içindeki değişmelere önemli derecede ışık tutar. Bu metinler dildeki kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, söz kalıplarının geçmişten günümüze nasıl taşındığına ve onların kullanılış şekillerine, anlam inceliklerine tanıklık eder. Dilin geride bıraktığı ögeleri ve o ögelerin yerine kullanılabilecek ögelerin ne olduğunu, dil içi işleyişi tanıklamak veya görmek ancak tarihî metinler ile mümkündür. Tarama Sözlüğü, tarihî metinlerden alınan tanıklar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Tarama Sözlüğü, Türk dili ve edebiyatı ile uğraşan araştırmacıların sıklıkla başvurduğu önemli bir kaynaktır. Süheyl ü Nevbahâr mesnevisi de tanıkları bakımından Tarama Sözlüğü'ne önemli derecede katkı sunmuş olan bir eserdir. Ancak tarihî metinlerde geçen bazı kelime veya ibarelerin gerek yazılışında ve okunuşunda gerekse anlamlandırılmasında birtakım yanlışlıklar görülebilir. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr'da yanlış yazılmış ve yanlış okunmuş, Tarama Sözlüğü'nde ise yanlış anlam verilmiş olan boyla- fiili üzerinde durulmaktadır.

Last modified: 2018-01-19 16:08:27