ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2256-2271

Keywords : Kırgız Türkçesi; yalancı eşdeğerler; aktarma sorunları;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bir dilin farklı kollarının zamanla değişmesi, birbirinden farklılaşması doğal bir süreçtir. Bu değişiklikler sonradan lehçeler arasında anlaşmayı zorlaştırmış veya yanlış anlamalara yol açmıştır. Bu durum özellikle yalancı eş değerlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kırgız Türkçesinde “tuzak sözdör” veya “til aralık omonimder” olarak adlandırılan yalancı eş değerler Türkiye'de Türk lehçeleri alanında yapılan çalışmalarda en çok ele alınan konular arasında yer almaktadır. Akraba dillerdeki benzerlik aslında aktarmayı ve anlamayı kolaylaştırır gibi görünse de, aksine aktaranı ve okuru her zaman yanılgıya düşürmektedir. Cümlede sadece bir kelimenin yanlış aktarılması cümlenin tamamında anlam kaymasına yol açmaktadır. Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesine uzak olan lehçelerden biridir. Kırgız Türkçesinden bir eseri aktarmak veya bir Kırgız'ı iyi anlamak için yalancı eşdeğer kelimelerin iyi bilinmesi gerekir. Biz bu çalışmamızda günümüze kadar aktardığımız metinlerden (kitap, roman, hikâye) tespit ettiğimiz yalancı eşdeğer kelimeleri Fiiller ve İsimler olmak üzere iki başlık şeklinde vermeyi uygun bulduk. Bu bağlamda ele aldığımız bu konunun az da olsa boşluğu dolduracağını ummaktayız.

Last modified: 2018-01-19 16:14:49