ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2389-2413

Keywords : Mehmet Akif Ersoy. Türk Dünyası Edebiyatları; Ceditçilik; Sırat-ı Müstakim;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), millî marş şairi olmasının yanında düşünce dünyasının özgünlüğü ve şiir dilindeki güçlü üslûbu ile Türk Edebiyatı'nın önemli şairleri arasında yer alır. Şiirinin kendine has özellikleri, devrinin birçok şairi arasında Akif'in özel bir yer edinmesinde önemli rol oynamıştır. Mehmet Akif'in Türklük ve İslâmiyet'i ele alış tarzı ve eserlerinde bu değerler etrafında şekillenen dünya görüşünün yansımaları sadece Anadolu'da değil ortak değerleri Türklük ve İslamiyet olan diğer sahalarda da dikkat çekmiş, kendisine zamanla takipçi bulmuştur. Akif'in Türk Dünyası'ndaki tesirleri Sırat-ı Müstakim'le artarak yayılmış ve Akif'in etki alanı geniş bir aksiyon adamına dönüşmesinde söz konusu yayın etkili olmuştur. Mehmet Akif'in çağdaş Türk Dünyası şiirindeki doğrudan ve dolaylı tesirine odaklandığımız bu makalede Akif'in Türk Dünyası şairlerince dikkate değer bulunan hususiyetleri incelenmiştir. Bazı Türk Dünyası şairlerinin Akif'in şiirine ve şahsiyetine gösterdikleri ilginin, mukayeseli ve örneklemeli metinlerle yansıtıldığı incelemede, doğrudan Mehmet Akif ile temasta bulunmuş ya da etkisini eserlerinde dile getirmiş şairlerin tespiti ve etkilendikleri bağlam, dönemin sosyal ve siyasal şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:20:41