ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2669-2693

Keywords : Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi; İş Türkçesi; Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi; Bankacılık Türkçesi;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar, insanların iş bulma kaygısıyla Türkçe öğrenmeye yöneldiğini göstermektedir. Özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanındaki yayınlara bakıldığında özel amaçlı dil öğretimine yönelik kaynakların çokluğu dikkat çekmektedir. Belli bir hedefe yönelik, yeni bir dil öğrenmek isteyen bireylerin genel dil kurslarına ayıracak yeterli zamanının olmaması durumu da özel amaçlı dil öğretim programlarının geliştirilmesinin ne denli gerekli olduğunu göstermektedir. Bu gereklilikten hareketle İngilizcede yapılmış olan “İş İngilizcesi”, “Turizm İngilizcesi” vb. çalışmalar göz önüne alınarak “İş Türkçesi”, “Turizm Türkçesi” vb. çalışmaların gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Bu alan için ayrı bir müfredat programının hazırlanması, müfredata uygun ders kitaplarının oluşturulması gerekmektedir. Ders ve çalışma kitapları, öğretim sürecinde öğrencilere kaynaklık eden en önemli araçlardır. Bu çalışmada, Temizyürek vd. (2015) tarafından hazırlanan “Bankacılık Türkçesi Öğretim Programı Örneği” dikkate alınarak hazırlanan temel düzeyde “Bankacılık Türkçesi” ders kitabına ait bir ünite denemesi bulunmaktadır. Hazırlanan bu üniteyle öğrencilerin bankacılık özelinde günlük iş hayatıyla ilgili kullanmaları gereken kelime ve ifadeleri öğrenmeleri planlanmaktadır. Bu çalışmanın “Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi ve “İş Türkçesi” alanlarında yapılacak çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Last modified: 2018-01-19 16:44:59