ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KIRGIZ ATASÖZLERİ IŞIĞINDA AİLE KURUMU / FAMILY INSTITUTION IN LIGHT OF KYRGYZ PROVERBS

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 119-147

Keywords : Aile; eğitim; Kırgız atasözü / Family; education; Kyrgyz proverb;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aile, tarih boyunca toplumun temelini oluşturan ve kültürün gelecek nesillere aktarımında önemli görevler üstelenen toplumsal bir kurum olmuştur. Ancak günümüzde bu kurumun giderek önemini kaybetmeye başladığı ve aile içi ilişkiler açısından bir takım bozulmaların yaşandığı gözlenmektedir. Bu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için, nedenlerinin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir. Aile hayatının devamında ve çocukların eğitiminde kültürel mirasımızın önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda atasözleri önemli bir yere sahiptir. Zira atasözleri binlerce yıllık bir tecrübenin ürünüdürler. İşte bu makalede aile ve eğitim konusu Kırgız atasözleri ışığında ele alınıp incelenecektir. Makale genel olarak iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, ailenin temel fonksiyonları ve İslam'daki yeri ele alınırken; ikinci bölümde ise, Kırgız atasözleri ışığında evliliğin önemi, eş seçiminde dikkat edilecek hususlar, evlilik hayatının devamı ve mutlu olmanın sırları, insan karakterinin oluşumunda çevre ve kalıtımın yeri, çocuk terbiyesi ile anne-babaya saygı konuları ele alınacaktır.

Last modified: 2018-03-18 00:53:39