ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kırgızistan’da Parasal Aktarım Mekanizmalarının Var Analizi

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 19-42

Keywords : Para politikası; parasal aktarım mekanizmaları; VAR; Kırgızistan; döviz kuru.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Merkez Bankaları için çok önemli bir konu olan para politikasının reel üretim ve fiyatlar genel düzeyine etkileri ele alınmıştır. VAR yaklaşımı kullanılarak Kırgızistan'ın 2003-2011 aylık verileri yardımıyla para arzı, reel üretim, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, kredi hacmi ve reel döviz kuru arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Kırgızistan'da faiz oranı kanalının etkin çalışmadığı, kredi kanalının reel üretimi, döviz kuru kanalının ise fiyatları etkilediği ortaya konmuştur. Döviz kuru kanalının halen en etkin kanal durumunda olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Kırgızistan'da reel üretimi artırmada faiz ve kredi kanalının, fiyat istikrarını sağlamada ise döviz kuru kanalının etkin kullanılabileceği söylenebilir.

Last modified: 2018-03-28 01:25:00