ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 63-86

Keywords : Girişimcilik; girişimcilik kariyeri; girişimcilik kariyerine yönelim.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, girişimcilik kariyerine yönelim ve nedenlerini öğrencilerin girişimcilik dersi alıp almama durumlarına göre belirlemek ve ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, bu konuda daha önce yapılmış ve yayınlanmış bir çalışmayı (*) devam ettirerek geliştirmektir. Araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) işletme bölümü öğrencilerinin katılımı ve görüşleriyle sınırlıdır. Araştırma için iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri, kariyer yönelimleri ve girişimcilik kariyerine yönelim nedenlerine ilişkin veriler toplanmış; analiz için gerekli metinler oluşturulmuştur. Analiz sonucu, girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik kariyerine yönelimi ile almayanların yönelimi arasında büyük bir fark bulunmuştur. Ayrıca girişimciliğe yönelme nedenleri arasında kapsam, içerik ve öncelik farkları olduğu görülmüştür.

Last modified: 2018-03-28 01:50:27