ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAĞLIK EKONOMİSİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Journal: Sağlık Yönetimi Dergisi (Healthcare Management Journal) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 25-31

Keywords : Sürdürülebilirlik; Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri; Ekonomik Analiz; Sağlık Hizmetleri; Sağlık Sistemleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sağlık hizmetleri bireylerin sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla sunulan hizmetlerdir ve bu hizmetlerin hep erişilebilir ve yüksek kaliteli olmasını talep etmekteyiz. Ayrıca, sağlık sistemlerinin sürdürülebilir olması da ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetler sürekli artmaktadır. Bu bakımdan maliyet-fayda, maliyet-yararlanım, maliyet-etkililik ve maliyet minimizasyonu gibi ekonomik değerlendirme yöntemleri geri ödeme sistemleri ve sürdürülebilir sağlık sistemleri önemli bir araçtır.

Last modified: 2018-05-17 17:42:43