ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Leptin İlişkili Sinyal Yolaklarının Obezitedeki Rolü

Journal: Future Visions Journal (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-6

Keywords : Obesity; leptin; leptin receptor; leptin signal pathway. Obezite; leptin; leptin reseptörü; leptin sinyal yolağı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Obesity is a physiological disorder that results in the accumulation of excess fat in the body and usually estimated on the basis of body-mass index. World Health Organization reported, more than 650 million adults, 18 years and older, were obese in 2016. Body weight and energy balance are regulated by the coordination of intracellular signaling pathways. Leptin levels are also increased in obese patients. Leptin is secreted into bloodstream by adipocytes and binding to its receptor (LEPR). Leptin stimulates JAK2 activation that subsequently auto-phosphorylates on multiple tyrosines. JAK2 also phosphorylates LEPRb on three tyrosine residues (Tyr985 , Tyr1077, and Tyr1138). Phospho- Tyr985, Tyr1077, and Tyr1138 bind to downstream molecules and active the JAK2/STAT3, JAK2/STAT5, PI3K/IRS/AKT SHP2/ERK pathway. In this review, we had focused on leptin signaling pathway, function of molecules in this pathway and their role in obesity.Obezite; vücutta fazla yağ birikimi ile sonuçlanan fizyolojik bir bozukluk olup, vücut kitle indeksi değerine göre sınıflandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2016 yılı itibari ile 18 yaş ve üzeri 650 milyondan fazla kişinin obez olduğu rapor edilmiştir. Vücut ağırlığı ve enerji dengesi hücre içi sinyal yolaklarının koordinasyonu ile düzenlenmektedir. Adipoz doku tarafından kana salınan ve çeşitli çalışmalar ile obez hastalarda seviyesinin arttığı belirlenen leptinin, reseptörüne (LEPR) bağlanması ile ilişkili olduğu reseptör olmayan protein tirozin kinazların (JAK) çapraz fosforillenmesi meydana gelmektedir. JAK'lar, ligand reseptörünün hücre içi bölümündeki tirozin kalıntılarını fosforiller. Fosfo- Tyr 985 , Tyr 1077 ve Tyr 1138 alt yolaktaki moleküllere bağlanarak JAK2/STAT3, JAK2/STAT5, PI3K/IRS/AKT ve SHP2/ERK yolaklarını aktive etmektedir. Bu derlemede leptin sinyal yolağı, bu yolaktaki moleküllerin işlevleri ve obezite ile ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

Last modified: 2018-07-10 20:09:16