ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 40-43

Keywords : маркетинговий потенціал; управління маркетинговим потенціалом; фандрайзинг; заклад вищої освіти; фінансування; бенчмаркінг.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті висвітлено важливість розвитку освітньої та наукової діяльності під час управління маркетинго-вим потенціалом закладів вищої освіти. Обґрунтовано доцільність використання фандрайзингу як діяльності з акумуляції фінансових та інтелектуальних ресурсів. Запропоновано зміни у штатному розписі, а саме введення посади фандрайзера для постійного пошуку додаткових грошових надходжень. Висвітлено закордонний досвід за-лучення фінансових ресурсів для підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти.

Last modified: 2018-07-12 01:33:15