ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Лідерство у фінансах: практичний аспект

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 59-63

Keywords : лідерство; фінанси; якості; еволюція; управління.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто проблему розвитку лідерства у фінансовій сфері протягом ХІХ –ХХІ ст., визначено основ ні риси лідерів у різні історичні епохи. Вказано на те, що процес активного формування лідерів у світі фінансів, щодо розвитку їх особистості та професійних якостей, почався у ХІХ ст. і цей процес триває до нашого часу. За два століття відбулися зміни у пріоритетах, які дозволяють говорити про ефективного лідера-фінансиста: якщо у ХІХ столітті йшлося про пріоритет підприємливості, то сьогодні слід говорити про необхідність креативності, про широкий набір здібностей фінансиста приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення складних завдань, що диктуються сучасним розвитком фінансового ринку, теорії і практики управління.

Last modified: 2018-07-12 01:43:06