ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 60-64

Keywords : соціально-економічний розвиток; потенціал; сутність; структура; фінансовий потенціал; ресурсні потенціали; діяльнісні потенціали;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена проблематиці нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку. За очевидності багато структурності категорії фінансовий потенціал, існує потреба переосмислення вагомості його впливу на створення фінансової основи соціальноекономічного розвитку в розрізі окремих факторів нарощування даного потенціалу. Доведено необхідність структуру системи «фінансовий потенціал» розглядати в межах двох підсистем: ресурсніпотенціалитадіяльнісніпотенціали. Зважаючи, що перспективи соціально-економічного розвитку всетісніше пов'язуються з інноваціями, відстояно думку, що формування фінансового потенціалу та його ефективне використання можливі лише за умови інноваційного спрямування розвитку всіх, без винятку складових фінансового потенціалу, аневиокремленняінноваційвокремийелемент.

Last modified: 2018-07-13 23:28:43