ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

До питання про сутність страхового сектору

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-107

Keywords : страховий ринок; страхова система; страховий сектор; учасники страхового сектора; структура страхового сектора;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті на основі аналізу наукових джерел теоретично обґрунтовано сутність страхового сектора для розвитку економіки країни. Досліджено етимологію слів «ринок», «система», «сектор» та здійснено оцінку наявного понятійно-категоріального апарату страхової науки, зокрема пояснено терміни «страховий ринок», «страхова система», «страховий сектор». Визначено основні відмінності в цих поняттях: страховий ринок – це місце взаємодії його учасників щодо купівлі-продажу страхових послуг; страхова система – це сукупністю взаємопов'язаних елементів, які утворюють цілісність та характеризуються однаковими ознаками; страховий сектор містить у собі всі установи, які прямо чи опосередковано займаються страховою діяльністю. Це страхові компанії, пере-страхові компанії, страхові пули та страхові посередники. Обґрунтовано класифікаційні ознаки та види страхового сектора – територіальна, галузева, інституційна, напрями розвитку. Подальші теоретичні напрацювання мають спрямовуватися на визначення ознак та особливостей оцінювання страхового сектора із урахуванням сучасних тенденцій його розвитку.

Last modified: 2018-07-17 04:08:59