ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Джерела самофінансування підприємств: їх склад та стуктура за кризових умов

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 59-62

Keywords : власний капітал; самофінансування; внутрішні джерела фінансування; фінансові ресурси; ста-тутний капітал; амортизаційний фонд;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто склад і структуру внутрішніх джерел фінансування за трьома напрямами формування фінансових ресурсів; надано детальну характеристику кожного джерела окремо; визначено фактори, що обумовлюють вибір ефективного механізму самофінансування підприємства за кризових умов

Last modified: 2018-07-17 04:53:25