ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оцінка стану та структури активів підприємства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-20

Keywords : активи; оборотні та необоротні активи; баланс; майно підприємства.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено сутність активів підприємства відповідно до основ бухгалтерського обліку. Запропоновано поетапний алгоритм дослідження складу та структури майна підприємствa. На прикладі одного з підприємств України здійснено аналіз динаміки складових майна та досліджено його структуру в розрізі оборотних та необоротних активів. Також оцінено стан та ефективність використання основних засобів досліджуваного підприємства

Last modified: 2018-07-17 17:25:58