ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Система показників результативності діяльності вітчизняних суб'єктів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 53-58

Keywords : облікова інформація; підприємства; неприбуткові організації; суб’єкти державного сектора; фінансовий результат; доходи; витрати;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено показники результативності як визначальну складову інформаційної бази менеджменту вітчизняних підприємств, установ, організацій. Метою роботи є вивчення методології обліково-аналітично-го забезпечення результативності підприємницької та непідприємницької діяльності, обґрунтування факторів їх об'єктивності та достовірності. Розкрито методично-організаційні підходи до оцінки господарської діяльності загалом, а також напрямів її соціально-економічної та екологічної збалансованості. На прикладі оцінки виконання Програми екологічної безпеки запропоновано показники результативності господарської діяльності як комплекс показників фінансування, продукту, ефективності та якості, наведено їх узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку.

Last modified: 2018-07-17 17:44:04