ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-36

Keywords : ефективність управління капіталом; власний капітал; позиковий капітал;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено особливості управління формуванням капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто структуру капіталу провідних підприємств – виробників азотних добрив та джерела його формування. Виконано розрахунок ряду показників, що дозволяють здійснити детальну оцінку політики формування капіталу підприємства. Враховуючи отримані результати, запропоновано заходи щодо вдосконалення політики управління капіталом та оптимізації його структури в контексті максимізації рівня фінансової рентабельності.

Last modified: 2018-07-17 17:33:20