ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оптимізація управління грошовими потоками підприємства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 70-73

Keywords : грошові потоки; грошові кошти; класифікація; надходження; управління;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто наукові основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та етапи. Розроблено теоретичні методологічні положення і практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано концептуальні підходи до оптимального управління грошовими потоками підприємства

Last modified: 2018-07-17 17:52:45