ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрсімбанк"

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 114-119

Keywords : ризик; ліквідність; лімітування; нормування; резерви; трансфертне ціноутворення; диверсифікація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті запропоновано способи мінімізації ризиків від здійснення активних та пасивних операцій у ПАТ «Укрексімбанк» із метою зниження ризику виникнення кризи ліквідності та платоспроможності банку. Акцентовано увагу та деталізовано такі способи мінімізації, як: лімітування та нормування, диверсифікацію, створення резервів, сек'юритизацію, трансфертне ціноутворення, зовнішнє страхування кредитів, посилення вимог щодо надання забезпечення.

Last modified: 2018-07-17 18:08:08