ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент"

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 92-95

Keywords : бюджетний менеджмент; фінансові ресурси держави; доходи та видатки бюджету; бюджет-ний процес;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано наукові погляди на тлумачення сутності поняття «бюджетний менеджмент». На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників сформульоване власне авторське бачення дефініції бюджетного менеджменту, що ґрунтується на її морфологічній декомпозиції із виділенням мети, завдань, суб'єктів, об'єктів, принципів та функцій бюджетного менеджменту.

Last modified: 2018-07-17 18:00:44