ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 141-147

Keywords : податок на додану вартість; фіскальна ефективність ПДВ; нелегітимні схеми оподаткування; податкове навантаження;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті узагальнено та досліджено тенденції надходження фіскальних платежів із ПДВ порівняно із плановими показниками, зокрема, зосереджено увагу на чинниках, що обумовили недофінансування цього податку в Україні. Ключовим чинником у контексті збільшення податкового навантаження визначено тіньовий сектор економіки, величину тіньового ПДВ та проаналізовано такі показники. Наведено окремі рекомендації щодо підвищення фіскальної ефективності ПДВ за допомогою мінімізування рівня нелегітимних податкових відносин із обліку, адміністрування ПДВ суб'єктами підприємницької діяльності.

Last modified: 2018-07-17 18:20:07