ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 186-192

Keywords : вищі навчальні заклади державної та комунальної власності; управлінський облік; центр від-повідальності; економічна безпека;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті уточнено сутність управлінського обліку за центрами відповідальності та економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Визначено роль управлінського обліку за центрами відповідальності в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки ДВНЗ України. Розроблено рекомендації щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті підвищення якості організації та здійснення управлінського обліку за центрами відповідальності шляхом узагальнення теоретичних й оцінки практичних аспектів досліджуваної тематики.

Last modified: 2018-07-17 18:47:50