ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквівалізації

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 164-172

Keywords : місцеві бюджети; міжбюджетний розподіл коштів; фінансова залежність місцевих бюдже-тів; податкоспроможність місцевих бюджетів;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті здійснено аналіз бюджетних показників та на цій підставі ідентифіковано основні тенденції бюджетної децентралізації в Україні. Виокремлено новації в частині передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. Доведено, що в основі побудови бюджетної системи повинна стати модель децентралізації змішаного типу. Здійснено оцінку ефективності фінансової еквалізації міжбюджетного розподілу коштів відповідно до розробленої автором структурно-логічної схеми. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності фінансової еквалізації, що ґрунтується на вимірюванні коефіцієнту Джині та побудові кривої Лоренца для оцінювання нерівномірності до-ходів обласних бюджетів у розрахунку на одну особу постійного населення до та після отримання міжбюджетних трансфертів.

Last modified: 2018-07-17 18:38:43