ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 204-208

Keywords : Евклідова відстань; експорт; групування; кластерний аналіз; поверхня значень;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проведено кластерний аналіз методом k-means засобами пакету програми STATISTICA 10. Змінними групування було обрано обсяги експортних операцій протягом 2002-2015 рр., а мірою відстані об'єктів у кластерах – Евклідова відстань. На основі методів кластеризації за показниками обсягів експорту країн ЄС протягом до-сліджуваного періоду було виділено країни ЄС, що є найпотужнішими експортерами у ЄС, країни з середнім рівнем експорту та країни з найнижчим рівнем експорту

Last modified: 2018-07-17 18:55:32