ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KABUL İLE RED ARASINDA NÜZÛL’ÜN TEKRARI MESELESİ– I The Problem of Nozul’s Repetition Between the Recognition And The Denial – I

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 313-334

Keywords : Tekrar; Tefsir; Mükerrer nüzul; Nüzul; Esbâb-ı nüzul;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma, Kur'ân-ı Kerîm'deki mükerrer nüzûl meselesini ele almaktadır. Bu konu, kabul edenler ile etmeyenler arasında tartışmanın olduğu bir konudur. Çalışmamızda meselenin sınırlarını belirlemeyi; alimlerin görüşlerini, her görüşün delillerini, tartışması ve tercihi ile birlikte tetkik etmeyi; dikkatleri mükerrer nüzûlü savunmaya yönelten sebeplere çekmeyi hedefledim. Çalışmamız, birtakım neticelere ulaşarak nihayete ermiştir ki, bunlardan başlıcaları şunlardır: 1. Mükerrer nüzûl söyleminin çerçevesinin daraltılması gerekmektedir. Çünkü asıl olan tekrarın olmamasıdır. Ancak varlığına dair sahih delillerin olduğu, cem' veya tercihin mümkün olmadığı şeyler kabul edilir. 2. Bu mesele, ifrat ile tefrit arasında gelip gitmektedir. Uygun olan, mutlak bir kabul veya mutlak bir redde meyletmeyen orta halli bir tavrın benimsenmesidir. 3. Mükerrer nüzûl iddialarının çoğunluğu, esbab-ı nüzûl rivayetlerinin çok sayıda olması durumunda ya da Mekki-Medeni sınırlandırmasında ihtilaf vaki olduğunda ortaya çıkmıştır. 4. Bazı alimler mükerrer nüzûl söylemini, esbâb-ı nüzûl rivayetleri arasında uyumsuzluk olduğunda sığınılacak bir yer edinmekle hata etmişlerdir.

Last modified: 2018-07-24 22:38:49