ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-24

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано теоретичні підходи до наукового тлумачення поняття “економічний розвиток" Аргументовано його відмінні риси від інших, схожих за змістом, термінів. Особлива увага приділена інвестиційній складовій економічного розвитку країн, запропоновано авторське визначення інвестиційного розвитку. Визначено проблеми розуміння економічного розвитку країн в умовах глобальної та цивілізаційної криз.

Last modified: 2018-08-21 22:04:56