ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Підходи до визначення поняття "Економічний потенціал підприємства"

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 44-47

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено сутність поняття “економічний потенціал", опираючись на загальнонауковий та філософський зміст. Із погляду загальнонаукових концепцій, виявлено сукупність об'єднуючих чинників трактування цієї категорії, серед яких можливість, здатність та ресурси. А на основі сучасних філософських концепцій розкрито поняття “потенціал", зупиняючись на взаємообумовлених філософських категоріях “можливість ” та “дійсність ”

Last modified: 2018-08-21 22:17:07