ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Маркетинговий підхід дослідження ринку банківських послуг в Уратні

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 52-55

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуті питання сутності, видів банківських послуг та особливості їх надання в Україні. Аналізуються недоліки в вітчизняній банківській системі. На підставі проведеного дослідження визначаються основні напрямки розширення кількості та якості надання банківських послуг в Україні. Розглянуті маркетингові напрямки розробки стратегії надання банківських послуг та їх особливості.

Last modified: 2018-08-21 22:19:42