ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 94-98

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті доведено, що проблеми раціоналізації землекористування особливо актуалізувалися в останній час, кали аграрна сфера зазнала масштабних інституціональних трансформацій. Виникла необхідність формування системи інституціонального забезпечення землекористування, що дасть можливість у постмораторний період створити умови для справедливого перерозподілу земельної власності й уникнути соціальних антагонізмів на селі.

Last modified: 2018-08-21 22:34:41