ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підпри

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 207-211

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто існуючі механізми підтримки та розвитку підприємств, які згруповано за ресурсним, результативним та стратегічним підходами. Доведено тісний зв 'язок зазначених механізмів з механізмом підтримки рівня соціапьноі безпеки підприємств. Обґрунтовано складові механізму підтримки соціальної безпеки, визначено його мету і завдання та аргументовано необхідність його функціонування за сучасних умов.

Last modified: 2018-08-21 23:09:38