ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 429-433

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На основі статистичних даних за 2001-2010рр. побудовано низку економіко-математичних моделей залежності обсягу продукції сільського господарства в цілому та за категоріями господарств від обсягів вкладених у них інвестицій та визначено їх ефективність. Обґрунтована економетрична модель розподіленого лагу з запізненням у чотири-шість років.

Last modified: 2018-08-22 04:55:31