ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DANZA DEL PINCEL, CALIGRAFÍA DEL CUERPO : UNA APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ENTRE CALIGRAFÍA Y DANZA EN LA CULTURA TRADICIONAL CHINA Y JAPONESA

Journal: FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-88

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Dans, eski zamanlardan beri Çin fırça sanatı için bir ilham ve metafor olmuştur ve Çin yazısının beden hareketleri, hareketin ritmi, akışı ve mekansal kompozisyonundaki çizgisi, aşırı ortantal koreografların en modern performans önerilerine ilham kaynağıdır. Her iki disiplinin de performans karakteri belirleyici bir faktördür. Japonya'nın mirasçısı olduğu, Çin kültürünün yazılı dil üzerine tavrı, Batı ve Doğu kültürü arasında büyük bir fark olduğunu göstermektedir. Batıda yazı temel olarak anlamların aktarılma aracı olarak düşünülürken, doğu kültür geleneğinde kendi içinde bir sanat olarak kabul edilir. Çincenin görsel değerinin kaynağı, insanın evrenle ilişkisinin derinlemesine anlaşılmasının, aynı estetik düşüncenin bütünlüğü içinde bütün sanatların içinden geçtiği, bütünsel kültür anlayışının özünde yatmaktadır. Bu öncülden, özelliklerinin ve onları birleştiren estetik prensiplerin araştırılması yoluyla bu çalışma, iki disiplinin de hayati çekirdeği olan form ve hareket arasında karşılıklı ilişki ile doğası gereği dansla kaligrafi sanatını bir arada tutan bu sıkı ilişkide derinleşmeye çalışır. Beden hareketlerinin ve sürenin fenomenolojisi, aşırı doğu kültüründe dans ve kaligrafi sanatları arasındaki karşılaştırmalı bu çalışmanın kavramsal alt yapısını oluşturur. Mekana yazan bedenler, zamanda dans eden fırçalar...

Last modified: 2018-09-13 17:36:38