ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Верховний Суд у кримінальному процесі: системна реформа чи проста зміна назви

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 25-33

Keywords : Верховний Суд; Касаційний кримінальний суд; судова практика; Велика Палата; правові позиції;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Більше ніж півроку тому (15 грудня 2017 року) почав роботу «новостворений» Верховний Суд. З огляду на це в статті досліджуються перші результати діяльності Великої Палати та Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду. Особлива увага звертається на актуальні правові позиції Великої Палати Верховного Суду в кримінальному праві та судочинстві, обґрунтованість відповідних правових позицій та їх значення для подальшої правозастосовної практики. Автори проаналізували проблемні моменти в діяльності «оновленого» Верховного Суду та сформулювали пропозиції щодо їх усунення. Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати перші результати та здобутки діяльності Великої Палати і Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, останню судову практику в кримінальному праві та судочинстві, а також виробити конкретні пропозиції щодо покращання діяльності Верховного Суду

Last modified: 2018-11-27 04:26:52