ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-91

Keywords : негласні слідчі (розшукові) дії; результати; доказування; кримін. провадж.; доказ; напрями використання негласних слідчих (розшукових) дій.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Як свідчить багатовіковий зарубіжний і вітчизняний досвід розкриття й розслідування злочинів, прийняття законних і справедливих судових рішень можливе лише у разі застосування адекватних ефективних таємних засобів отримання доказів, якими за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України є негласні слідчі (розшукові) дії. Не дивлячись на те, що у світі за допомогою негласних засобів розслідування розкривається понад 85% тяжких та особливо тяжких злочинів й результати більшості негласних засобів визнаються судами західних країн судовими доказами, аналіз понад 5-річної вітчизняної практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій виявив, що лише до 5% їх результатів визнаються доказами вітчизняними судами, що актуалізує дослідження не лише з причин такого низького використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання доказів у кримінальному провадженні, а й виявлення інших можливих напрямів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні. Автором статті поставлено за мету визначення напрямів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні

Last modified: 2018-11-27 05:25:51