ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Правовий статус заставодавця як учасника кримін. провадж.: окремі аспекти законодавч. врегулюв. та правозастосовної практики

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 49-58

Keywords : застава; заставодавець; запобіжний захід; предмет застави;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджується виникнення та закріплення інституту застави в законодавстві України та зарубіжних країн. Автори зазначають, що закріплення застави як одного із запобіжних заходів не лише сприяє досягненню завдань кримінального судочинства та свідчить про гуманізацію кримінального процесу України, а й кореспондує до практики Європейського суду з прав людини. Мета статті полягає в детальному аналізі норм чинного законодавства, правової доктрини та правозастосовної практики, визначенні вимог до особи заставодавця у кримінальному провадженні, висвітлення гарантій забезпечення прав та реалізації обов'язків, а також окреслення окремих проблем, що виникають у практичній діяльності, та висловлення пропозицій і рекомендацій щодо їх вирішення

Last modified: 2018-11-27 05:05:26