ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Деякі правові аспекти доступу до професії адвоката з огляду на реформу адвокатури в Україні

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 208-215

Keywords : адвокатура; доступ; стажування; правосуддя; кваліфікаційні вимоги; правова держава.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Реформа адвокатури значною мірою вплинула на правове регулювання доступу до адвокатської професії з метою підвищення авторитету адвокатської діяльності. У роботі розглядається питання місця і ролі доступу до адвокатської професії у світлі реформування інституту адвокатури, розкриваються особливості забезпечення права особи на доступ до професії адвоката та шляхи реалізації цього права. Автор виокремлює проблемні моменти дотримання балансу між суб'єктивними правами особи та професійними стандартами добору до адвокатської професії Метою статті є комплексний аналіз питань доступу до професії адвоката крізь призму реформування інституту адвокатури для виявлення можливості підвищення цінності адвокатської професії та збереження балансу між дотриманням основоположних прав людини і громадянина та професійними стандартами адвокатської діяльності

Last modified: 2018-11-27 06:13:20