ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Deniz Seviyesinin 900 m Üstünde Kozmik Işın Akısının Açısal Bağımlılık Çalışması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 1-8

Keywords : Kozmik Işın Akısı; Açısal Bağımlılık; Geant4;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, zemin seviyesindeki kozmik ışın akısının zenit açısı dağılımı, geliştirilen prototip detektörü kullanılarak deniz seviyesinden 900 metre yukarıda ölçülmüştür. Ölçümler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü Deneysel Parçacık Fiziği Laboratuvarında yapılmıştır. Ölçümleri gerçekleştirmek için kullanılan yöntem, kule modunda düzenlenmiş iki sintilatör kutusu üzerindeki eşzamanlı parçacık darbelerini kullanmaktır, daha sonra sayımlar sintilatör sayaç kutularında birikecektir. Bu detektör prototipi, parçacıkların yer seviyesinde tespit edilebilmesinde bilinen kozmik ışın detektörlerine göre daha basit, daha ucuz ve uygun bir alternatif sunar. Akılar ve oranlar, 0o ve 90o arasındaki farklı zenit açıları için ölçülmüştür. Mimari bileşenlerin ölçülen kozmik ışın akısı üzerindeki zayıflama etkisi, GEANT4 simülasyon programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu etki verilen sonuçlarda dikkate alınmıştır.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04