ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Проблеми кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні та шляхи їх розв’язання

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 91-95

Keywords : поліція; поліцейська діяльність; правове регулювання; права та обов’яз- ки; злочин; підозрюваний.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті акцентується увага на проблемах правового регулювання поліцейської діяль- ності КПК України та Законом України «Про Національну поліцію», пропонуються шляхи їх вирішення.

Last modified: 2018-12-10 20:56:12