ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Herald of Criminal Justice >>

Vol.2016, No.3

Publisher: Taras Shevchenko National University of Kyiv

Publishing Date: 2016-10-12

 1. Кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту сучасного кримінального процесу

  Authors: Глинська Н. В.

 2. Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування при вирішенні питання про арешт майна

  Authors: Гловюк І. В.

 3. Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування

  Authors: Грібов М. Л.

 4. Проблемні питання забезпечення доказування оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій]

  Authors: Іскендеров Е. Ф.

 5. Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження

  Authors: Капліна О. В.

 6. Стандарти діяльності прокурора у кримінальному процесі США

  Authors: Луцик В. В.

 7. Негласне використання технічних засобів стороною обвинувачення

  Authors: Некипорець С. М. Сидоренко Л. В.

 8. Визначення прокурором підслідності кримінального провадження

  Authors: Погорецький М. А. Гринюк В. О.

 9. Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

  Authors: Татаров О. Ю.

 10. До питання визначення строків досудового розслідування

  Authors: Торбас О. О.

 11. Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб’єкти протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну

  Authors: Черняк А. М.

 12. Проблеми кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні та шляхи їх розв’язання

  Authors: Шаблистий В. В.

 13. Щодо легальних дефініцій слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

  Authors: Шевчишен А. В.

 14. Правове регулюв співвіднош повноваж прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досуд розслідза час незалежн України

  Authors: Шибіко В. П.

 15. Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів

  Authors: Сергєєва Д. Б. Шаповал О. В.

 16. Детермінація факторів процесуальних ускладнень і конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки

  Authors: Мельник Я. Я.

 17. Обшук особи як засіб отрим доказів у досудов розслід прийняття пропозиції неправомір вигоди службовою особо

  Authors: Баганець О. В.

 18. Прокурор як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

  Authors: Завтур В. А.

 19. Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України

  Authors: Заковирко А. Ю.

 20. Роль прокурора у забезпеч законн використ засобів, необхідн для провед спец слідчого експерим щодо одерж неправом вигоди служб особою

  Authors: Коник М. Ю.

 21. Щодо визначення поняття й змісту криміналістичної характеристики масових заворушень

  Authors: Кузьменко О. П.

 22. Поняття та правова природа прокурорського нагляду

  Authors: Липівський В. В.

 23. Основні аспекти порушення прав особи під час здійснення затримання

  Authors: Мельниченко А. В.

 24. Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень із використанням практики ЄСПЛ

  Authors: Скоромний Д. А.

 25. Розвиток принципу незалежності прокуратури у національному законодавстві в контексті незалежності Генерального прокурора України

  Authors: Шаблін Є. І.

 26. Науковий висновок

  Authors: Погорецький М. А. Гринюк В. О.

 27. рецензія

  Authors: Гловюк І. В.

 28. рецензія

  Authors: Кравчук В. М.

 29. рецензія

  Authors: Погорецький М. А. Подобний О. О.

 30. рецензія

  Authors: Сергєєва Д. Б.

 31. рецензія

  Authors: Чернявський С. С. Чорноус Ю. М.