ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 113-119

Keywords : організація; тактика; тимчасовий доступ до речей і документів; Кримі- нальний процесуальний кодекс України.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На підставі результатів аналізу джерел з кримінального процесу, криміналістики, судо- вої психології та інших наук, у статті розглянуто організаційні й тактичні аспекти про- вадження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Наголошується на значенні криміналістичних аспектів проведення цього заходу для доказування у кримінальних провадженнях про економічні злочини, надають- ся рекомендації для ефективного його проведення.

Last modified: 2018-12-10 21:03:47